Select Page

Maskota Delta Holding

p

Osnova za izradu lika koristi grafički element u vidu deltoida koji je korišćen u strukturi logotipa kompanije i koji simbolizuje vitalnost kompanije.